Novinky

  • 30.08.2017
  • Home, Startseite, Allgemeine News, obecné novinky, Banská Bystrica

POZOR! Predlžujeme podanie prihlášok na magisterské štúdium

Všetci záujemcovia o magisterské štúdium, ktorí si nestihli podať prihlášku do konca tohto mesiaca, môžu tak ešte urobiť v predĺženom prihlasovacom období, ktoré trvá do 15. septembra.

Vysoká škola Fresenius v Banskej Bystrici ponúka uchádzačom o štúdium akreditované a na prax orientované magisterské študijné programy - Podnikovú psychológiu a Podnikové financie a controlling. Absolventi oboch študijných programov získavajú po dvojročnom štúdiu medzinárodne uznávaný titul Master of Science (M.Sc.). Štúdium navyše prebieha formou blokovej výučby, a tým vyhovuje pracovne i časovo vyťaženým študentom.

Hlavným predpokladom pre prijatie na štúdium na Vysokú školu Fresenius je ŠTÁTNOU ZÁVEREČNOU SKÚŠKOU UKONČENÉ ŠTÚDIUM MINIMÁLNE BAKALÁRSKEHO STUPŇA DOKLADOVATEĽNÉ BAKALÁRSKYM DIPLOMOM.

Pokiaľ sa chcete uchádzať o štúdium na Vysokej škole Fresenius, zašlite nám prosím nasledujúce doklady:

  • vyplnený a podpísaný formulár prihlášky
  • úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom)
  • podpísanú kópiu občianskeho preukazu (predná a zadná strana)
  • výpis absolvovaných predmetov (v prípade, že ste už absolvovali štúdium 2. stupňa na inej VŠ, je možné uznanie predmetov)

Vyššie uvedené doklady zasielajte doporučene na adresu:
Vysoká škola Fresenius

University of Applied Sciences
Heslo "Prihláška"

Cesta na štadión 7

974 04  Banská Bystrica
Slovenská republika

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať mailom na info@hs-fresenius.sk alebo na telefónom čísle +421 48 47 253 26.