Novinky

  • 26.08.2014
  • Banská Bystrica, Home, Allgemeine News, obecné novinky

Reporting bez hraníc

Prof. Dr Ulrich Schwarzmaier, profesor ekonómie na vysokej škole Hochschule Fresenius.

„Takmer všetko, čo vo svojej stati o premene reportingu popisujem, som zažil na vlastnej koži“, uvádza Prof. Dr. Ulrich Schwarzmaier, docent účtovníctva na vysokej škole Hochschule Fresenius. Kým sa rozhodol vstúpiť do akademického sveta, dlho pôsobil na vedúcich a výkonných pozíciach v rôznych podnikoch. Ako uvádza, chcel svoje skúsenosti predávať ďalej.

To bola tiež hlavná pohnútka jeho článku, ktorý bol zverejnený v júnovom vydaní časopisu Controller Magazins. Profesor ekonómie v ňom poukazuje na to, ako zdĺhavo fungoval podnikový reporting ešte pred dvadsiatimi rokmi. Vtedy dominoval princíp „kvantita namiesto kvality“, popisuje Schwarzmaier. Do mesačnej správy bolo zahrňovaných mnoho informácii, takže táto nezriedka „zaplnila celý zakladač – a niekedy aj niekoľko“.

Osoby s rozhodovacou právomocou v podnikoch mali len zriedka čas si tieto podrobné správy preštudovať – mimo iné tiež preto, lebo správy mali čiastočne k dispozícii až 20. pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Kým mali kontrolóri všetky údaje pokope, ubehlo aj niekoľko dní.

Internet mnohé uľahčuje;  oprávnení pracovníci možu nahliadať do správ

Tento problém človek zvládol koncom 90-tych rokov vďaka technologickej novinke: vďaka šíreniu internetu bolo náhle možné údaje, ktoré boli predtým zdĺhavo zhromažďované a predávané osobne, nahrať do počítačových systémov pre reporting, popisuje Schwarzmaier. Preto mali osoby s rozhodovacou právomocou často reporting k dispozícii už 5. alebo 6. pracovný deň následujúceho mesiaca. Tiež rozsah správ sa obmedzil. Už nedostávali "siahodlhé, neprehľadné súpisy údajov, ale niekoľko cielených hodnotení a ukazovateľov", píše sa v článku.

Pre koho bolo aj to ešte stále príliš podrobné, tomu priniesol úľavu vznik informačných systémov pre riadenie na začiatku 20. storočia. Vďaka systémom SAP, Hyperion a Co boli dôležité ukazovatele neustále a všade dostupné, okrem toho boli spracovávané postupne, takže sa už nemuselo čakať až do konca mesiaca. Navyše k týmto informačným systémom už nemalo prístup len najvyššie vedenie: v dôsledku zmeny myslenia vedúcich pracovníkov bol poskytnutý prístup k údajom aj strednému a nižšiemu manažmentu.

Záujmy zúčastnených strán ženie ďalej dopredu dynamika zmien "Technologické zmeny a premena hodnôt vo svete ekonomiky naširoko zmenila podnikový reporting za posledných 20 rokov", vyjadril Schwarzmaier hlavné zistenia svojho článku. Ako vidíme, tento vývoj ešte zďaleka neskončil: "mnoho údajov, ktoré boli predtým k dispozícii iba zamestnancom podniku, sú dnes odovzdávané ďalej. Pritom sa pre ich šírenie čoraz viac využívajú sociálne médiá. " Sú to práve ukazovatele popisujúce úsilie o udržateľnosť podniku, ktoré dnes externých záujemcov o údaje veľmi zaujímajú, uvádza Schwarzmaier. Profesor bude aj naďalej sledovať vývoj v tejto oblasti - aj keď už nie celkom tak na vlastnej koži, ako pred niekoľkými rokmi.