Impresum

Štatutárny orgán:
Hochschule Fresenius gGmbH
Limburger Str. 2
D-65510 Idstein

Vedenie spoločnosti:
Dr. Matthias Afting, Sascha Kappes

Daň z obratu-ID: DE196697659
Zápis v registri:
Registrový súd: Amtsgericht Wiesbaden
Registračné číslo: HRB 19044

Stredisko Banská Bystrica
Vysoká škola Fresenius
University of Applied Sciences
Cesta na štadión 7
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO 47 256 192

Vedúci organizačnej zložky:
Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA

Kontrolný úrad:
Hessenské Ministerstvo pre vedu a umenie,
Rheinstraße 23-25, 65185 Wiesbaden

Strediská vysokej školy Kolín, Hamburg, Mníchov, Berlín a študijné centrá Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanom a Banská Bystrica sú vysokoškolskými zariadeniami vysokoškolského zriaďovateľa Hochschule Fresenius gGmbH Idstein.

Údaje podľa § 5 Telemediálneho zákona:
Hochschule Fresenius gGmbH
Limburger Straße 2
D-65510 Idstein

V zastúpení:
Dr. Matthias Afting, Sascha Kappes
výkonný riaditeľ spoločnosti

Kontakt:
Telefon: +49 (0)6126 - 93 52 0
Telefax: +49 (0)6126 - 93 52 10
E-Mail: idstein@hs-fresenius.de

Zodpovednosť za obsah podľa § 55 ods. 2 Štátnej zmluvy o retransmisii:
Hochschule Fresenius gGmbH
Limburger Str. 2
D-65510 Idstein

V zastúpení:
Dr. Matthias Afting, Sascha Kappes
výkonný riaditeľ spoločnosti

Daň z obratu -ID: DE196697659

Zápis v registri:

Registrový súd: Amtsgericht Wiesbaden

Registračné číslo: HRB 19044

Ochrana údajov:

Používanie našej webovej stránky je spravidla možné bez zadania osobných údajov. Pokiaľ sú niekde, v rámci webovej stránky, žiadané osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mail), je ich zadanie na dobrovoľnom rozhodnutí používateľa. Tieto údaje nebudú následne sprostredkované tretej osobe.

Upozorňujeme na to, že prenos údajov cez internet (napr.: e-mailová komunikácia), nie je stopercentne bezpečný. Nie je teda možné úplne zamedziť úniku údajov na tretiu osobu.

Štastika:

Google Analytics

Tieto webové stránky používajú nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Ak chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástroja Google Analytics, môžete k tomu využiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Tento plugin je potrebné stiahnuť a nainštalovať do Vášho prehliadača.

Záruka za obsah:

Obsah tejto internetovej stránky bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Vychádzame z toho, že informácie a obsahy, ktoré sme na stránke sprístupnili, sú správne, avšak nevylučujeme prípadné chyby. Z tohto dôvodu vylučujeme akúkoľvek záruku alebo iné spôsoby ručenia za zverejnené obsahy a informácie s výnimkou údajov v tiráži.

Táto internetová stránka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Hochschule Fresenius gGmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za obsah týchto internetových stránok, pretože za obsah odkazovaných stránok zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia, pričom Hochschule Fresenius gGmbH nemá žiadnu možnosť kontroly odkazovaných stránok, príp. informácií, ktoré sa na týchto stránkach nachádzajú.

Facebook upozornenie:

Údaje z tejto tiráže platia aj pre https://www.facebook.com/hs.fresenius.sk/

Fotografie:
Fotograf Tilman Schenk / FOTO://TILMAN.SCHENK.TV

Ďakujeme našim študentom, ktorí sa zapojili do fotenia pre našu databázu fotiek.

Stratégia a koncepcia, layout a dizajn, technická realizácia:

sunzinet AG: Internetagentur Köln - Frankfurt
Typo3 Agentur