Novinky

  • 13.07.2017
  • Home, Startseite, Allgemeine News, obecné novinky, Banská Bystrica

Kam Vás usadia na rokovaní so šéfom Vaše pocity?

Chystáte sa na poradu so svojim šéfom? A kam si sadnete, vedľa svojho šéfa alebo oproti nemu? To sú otázky, ktorých zodpovedanie často súvisí aj s našimi pocitmi a očakávanou atmosférou pred rokovaním. (Experiment našich študentov)

More...
  • 13.04.2017
  • Home, Startseite, Allgemeine News, obecné novinky, Banská Bystrica

Hľadáme absolventa na posilnenie nášho tímu

V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny hľadáme vhodného kandidáta na absolventskú prax, ktorý by posilnil náš tím. Vieš o niekom alebo máš sám záujem sa prihlásiť?

More...
  • 22.03.2017
  • Home, Startseite, obecné novinky, Banská Bystrica

Dvojročné magisterské štúdium ponúka nielen medzinárodný titul, ale aj rozšírenie kvalifikácie

Zvýšenie si kvalifikácie je jeden z čoraz častejších dôvodov prečo sa študenti rozhodnú pre dvojročné magisterské štúdium na našej vysokej škole. Mnohí z nich majú už absolvované vysokoškolské štúdium druhého či dokonca tretieho stupňa. Prečo sa teda rozhodli opäť študovať? Okrem získania medzinárodne uznávaného titulu (M.A., M.Sc.), je to bez pochyby aj dobrá príležitosť pre rozšírenie svojej kvalifikácie. O štúdiu Podnikových financií a controllingu, ale aj o jeho využití v praxi, nám porozprávala študentka prvého ročníka - Michaela.

More...
  • 17.03.2017
  • Home, Startseite, obecné novinky, Banská Bystrica

Môže byť prílišná krása prekážkou na ceste k vysnívanej práci?

Je pohlavie posudzovateľa významný faktor pri prijatí do zamestnania atraktívnych žien? Tuto otázku riešili vo svojom experimente študentky magisterského programu Podniková psychológia. Respondentom ukázali krátku videonahrávku a následne sa ich opýtali, či by atraktívnu ženu z nahrávky prijali za svoju kolegyňu. Aké boli myslíte ich odpovede?

More...
  • 09.03.2017
  • Home, Startseite, obecné novinky, Banská Bystrica

Zmenia tetovania prvý dojem? Pozrite si experiment našich študentov

Študenti bakalárskeho programu Podniková psychológia realizovali v rámci svojho štúdia sociálny experiment, v ktorom sa zamerali na to, ako reagujú ľudia na tetovania. Výsledky ukazujú, že naša spoločnosť je voči takýmto veciam v celku otvorená.

More...
You are reading article 1 up to 5 consisting of 103 articles