Novinky

  • 21.12.2017
  • Home, Startseite, Allgemeine News, obecné novinky, Banská Bystrica

Tím HSF praje štastné a veselé Vianoce!

Tím Vysokej školy Fresenius v Banskej Bystrici praje všetkým svojim študentom, vyučujúcim a záujemcom o štúdium príjemné prežitie vianočných sviatkov! Prázdninovať budeme až do 8. januára.

More...
  • 30.08.2017
  • Home, Startseite, Allgemeine News, obecné novinky, Banská Bystrica

POZOR! Predlžujeme podanie prihlášok na magisterské štúdium

Všetci záujemcovia o magisterské štúdium, ktorí si nestihli podať prihlášku do konca tohto mesiaca, môžu tak ešte urobiť v predĺženom prihlasovacom období, ktoré trvá do 15. septembra.

More...
  • 10.08.2017
  • Home, Startseite, Allgemeine News, obecné novinky, Banská Bystrica

Financovanie štúdia z Fondu na podporu vzdelávania

Od 7. 8. 2017 si študenti môžu podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania pribudli termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, prvý termín je do 15. septembra, druhý termín do 31. októbra.

More...
  • 04.08.2017
  • Home, Startseite, Allgemeine News, obecné novinky, Banská Bystrica

Bakalári a magistri úspešné obhájili svoje záverečné práce

Posledné júlové dni naši končiaci študenti obhajovali svoje bakalárske a diplomové práce, v ktorých mali možnosť využiť svoje znalosti nadobudnuté počas štúdia. Študenti tak úspešným obhájením práce získali medzinárodne uznávaný titul Bachelor of Arts (B.A.), Master of Arts (M.A.) alebo Master of Science (M.Sc.). Mnohé z prác boli podľa posudkov vedúcich prác či oponentov, ale aj odbornej komisie na vysokej úrovni.

More...
  • 03.08.2017
  • Home, Startseite, Allgemeine News, obecné novinky, Banská Bystrica

Sexuálne obťažovanie žien na pracovisku - štúdia našej absolventky

Sexuálne obťažovanie žien na pracovisku z pohľadu mužov v rôznom postavení. Túto otázku riešila vo svojej diplomovej práci absolventka magisterského štúdia Podnikovej Psychológie Aneta Čuková. Spolu s vyučujúcou budú výsledky štúdie publikovať aj na konferencii.

More...
You are reading article 1 up to 5 consisting of 108 articles