Media School - Banská Bystrica

Objavte RAFINOVANOSŤ SVETA Propagácie

V rámci Media School ponúkame magisterský študijný program Digitálny manažment (M.A.).

Po ukončení Vášho štúdia získate štátom a medzinárodne uznávaný nemecký magisterský diplom vysokej školy HOCHSCHULE FRESENIUS - University of Applied Sciences. Vysoká kvalita našich študijných programov garantuje ukončenie štúdia na vysokej úrovni a otvára Vám rozmanité možnosti uplatnenia v národnom a medzinárodnom hospodárskom priestore. Nielen štúdium na Media school ale všetky naše študijné programy sú zamerané profesijne, majú vysoký praktický význam a sú akreditované v Nemecku v súlade s novými štandardmi.

Media School

Media School – preniknúť do sveta médií a propagácie

Na Media School ponúkame magisterský program Digitálny management,  ktorý sa zaoberá jednak tradičnými a zároveň aj digitálnymi metódami managementu. Tento aplikovaný študijný program obsahovo prehlbuje a tematicky rozvíja bakalárske programy v oblasti podnikovej ekonómie a médií.

Na Media School spoznáte komplexné vzájomné pôsobenie mediálnych spoločností a konzumentov reklamy. Zaujíma Vás, ako spropagovať konkrétny produkt, ako preraziť na novom trhu či rozšíriť ten doterajší? Ako komunikovať so zákazníkmi a ako "Byť viditeľný"? Potom je štúdium na Media School presne pre Vás.

Ako prebieha a čo spadá pod akademické vzdelávanie na Media School?

  • Praktické vyučovanie prostredníctvom skúsených odborníkov z veľkých firiem
  • Malé skupiny študentov a osobné vzdelávacie prostredie 
  • Vynikajúce prepojenie so skutočnou praxou a reálnym svetom médií a businessu
  • Vzdelanie orientované na trh a na súčasné potreby
  • E-Learningová platforma pre prípravu a úpravy materiálov na prednášky
  • Medzinárodné perspektívy vďaka zahraničným študijným pobytom 
  • Platforma stáží a pracovných miest
  • Rozsiahla sieť partnerov v takmer všetkých európskych krajinách 
  • Veľké výskumné kompetencie a zapojenie výskumných činností do výučby

Pretože veľká časť našich študentov patrí už medzi pracujúcich, prebieha štúdium v programe Manažment médií a podnikanie v takých časoch a termínoch, aby bolo možné skĺbiť ho s obvyklou pracovnou dobou. Rozvrh štúdia je prispôsobený Vám a Vašim potrebám. Zvýšiť svoju kvalifikáciu si tak môže každý - kvalitná vysoká škola, akou vysoká škola Hochschule Fresenius je, je tak obľúbená i preto, že dokáže ku svojim študentom pristupovať ako k zákazníkom a ponúknuť im individuálne riešenia. 

Media School je súčasťou fakulty Ekonómie a médií Hochschule Fresenius.

Naše študijné programy

Kontakt

Naše sídla

Aktuálne & Termíny

V našom kalendári nájdete termíny informačných dní a dní otvorených dverí.

Kontakt

Stále váhate ohľadom Vášho študijného programu? Radi Vám poradíme!

Prehľad kontaktných partnerov

Kontaktný formulár

Prihláste sa teraz!

Takmer hotovo – tu môžete podať prihlášku!

FAQ

Máte otázky?

Letná škola

Získajte viac info o našich letných školách!