História

   

  1848

  • Carl Remigius Fresenius, žiak a asistent Justusa von Liebig, zakladá Chemické laboratórium Fresenius na Kapellenstraße vo Wiesbadene. Hlavným prianím zakladateľa je jednota výskumu, výučby a praxe.

  1862

  • Carl Remigius Fresenius zakladá svoj časopis pre analytickú chémiu, ktorý dodnes vychádza ako „Fresenius Journal of Analytical Chemistry".

  1884

  • Výstavba bakteriologického oddelenia s účasťou Ferdinanda Hüppe z laboratória Roberta Kocha.

  1908

  • Ženy boli po prvýkrát prijaté do vzdelávacieho procesu.

  1931

  • Štátne uznanie vzdelávania v odbore chemickej technológie.

  1962

  • Na základe Ludwighafenských odporúčaní vzniká inžinierský odbor predĺžením pôvodného odboru chemickej technológie na päť semestrov. Odbor je štátom uznaný v roku 1965.

  1971

  • Inžinierska škola sa ďalej rozvíja smerom k odbornej vysokej škole so študijným odborom chemické inžinierstvo.

  1983

  • Začiatok spolupráce s California State University Long Beach, USA. Do roku 2005 tu približne 110 študentov chémie strávilo jeden výmenný semester.

  1989

  • Začiatok budovania siete partnerských firiem a partnerských vysokých škol v zahraničí.

  1992

  • Fachhochschule Fresenius zakladá inštitút postgraduálneho vzdelávania „Fresenius Akademie" so sídlom v Dortmunde.

   

   

  1995

  • Presťahovanie odbornej vysokej školy Hochschule Fresenius z Wiesbadenu do Idsteinu.

  1996

  • Po prvýkrát je ponúkaný medzinárodný titul „diplomovaný inžinier European/International Studies“.

  1997

  • Prevzatie Fresenius zdravotnej akadémie spolu s odbornými školami fyzioterapie, ergoterapie a prevzatie Odbornej školy pre logopédiu v Darmstadtu podnikateľským združením „DIE SCHULE“

   

   

   

  1998

 • Premenovanie na „Európska Fachhochschule Fresenius“
 • Zriadenie Fakulty hospodárstva a médií
 • Zriadenie študijného programu Podnikové hospodárstvo so študijným smerom Ekonomika zdravotníctva, Ekonomika životného prostredia, Ekonomika médií a Interkultúrny management
 • Zriadenie Fakulty zdravia a začiatok študijného programu „Fyzioterapie (Bakalár)“ v spolupráci s Hogeschool Utrecht (NL)
 • 1999

 • Začiatok študijného programu „Ergoterapia (inžinier, OVŠ)“ na Fakulte zdravia
 • 2000

 • Začiatok študijného programu „Logopédia (Bakalár)“ na Fakulte zdravia
 • Zriadenie pobočky vo Viedni. Do roku 2007 bolo vyškolených približne 145 inžinierských absolventov/absolventiek (OVŠ) podľa nemeckého práva, v spolupráci s „Vyšším spolkovým vzdelávacím a výskumným ústavom pre chemický priemysel" (HBLVA) so sídlom na Rosensteingasse vo Viedni
 • 2003

  • Založenie sídla v Kolíne s Fakultou hospodárstva & médií

  2004

  • Založenie pobočky v meste Zwickau s Fakultou chémie & biológie a Fakultou zdravia. Ta pôsobí ďalej i ako študijné centrum pre bakalársky študijný program Priemyselná chémia vo forme štúdia pri zamestnaní.

   

  • Založenie Inštitútu pre analýzy na Hochschule Fresenius pod vedením Prof. Dr. Thomas P. Kneppera

  2005

  • Zavedenie bakalárskych študijných programov „Business Administration“, „Business Law“, „Health Care Business Management“, „Business Psychology“ a „Media Management" na Hochschule Fresenius v Kolíne.

   

  • Začiatok prepojovania študijných programov Ergoterapie, Fyzioterapie a Logopédie vo forme štúdia spojeného so zamestnaním

  2006

  • Začiatok bakalárskych študijných programov „Business Administration", „Health Care Business Management" a „Business Psychology" na Fakulte hospodárstva & médií na Hochschule Fresenius v Idsteine

   

  • Do študijnej ponuky je zavedený „Mediálny design", „TV-Producing", „Management PR a komunikácia " ako aj „Management médií, športu a event management" v Kolíne v spolupráci s Hochschule Mittweida (OVŠ)

  2007

  • Začiatok bakalárskeho študijného programu „Media Management" a inžinierského študijného programu „International Pharmacoeconomics & Health Economics" na Fakulte hospodárstva & médií na Hochschule Fresenius Idstein

   

   

   

  2008

  • Otvorenie strediska v Hamburgu, Fakulta hospodárstva & médií

   

  • Do študijnej ponuky je zavedený odbor „Logopedie (Bakalár)“ Fakulty zdravia v Hamburgu

   

  • Otevorenie strediska v Mníchove, Fakulta hospodárstva & médií

   

  • Premenovanie na „Hochschule Fresenius“

   

  • Do študijnej ponuky boli zavedené „Vedecká terapia (Inžinier)", „Obchodné právo (Bakalár)", „Ekonomika chémie (Bakalár)" a „Aplikovaná chémia (Bakalár)" v stredisku Idstein

   

  • Zavedenie inžinierských študijných odborov „Obchodná psychológia" a „Media Management & Entrepreneurship“ v stredisku Kolín

   

  • Otvorenie novej budovy v areáli vysokej školy v Idsteine (Budova B)

  2009

  • Zavedenie študijnej ponuky „Logistika & Obchod (Bakalár)", „Tlmočníctvo posunkovej reči (Inžinier)", „Ergoterapia, Fyzioterapia, Logopédia: Aplikované terapeutické vedy (Bakalár)", „Prírodné liečiteľstvo a doplnková medicína (Inžinier)" a „Bio- and Pharmaceutical Analysis (Inžinier)" v stredisku Idstein

   

  • Premenovanie študijných odborov Ekonomika zdravotníctva na „Ekonómia zdravotníctva“ a Ekonomika médií na „Mediálny a komunikačný management“

   

   

  2010

  • Zavedenie bakalárskej študijnej ponuky „Tourism & Travel Management“ ako aj „Aplikované média“ (študijné programy „Mediálny design“, „TV Producing“, „Management PR a komunikácia" a „Management médií, športu a event management ") v stredisku Idstein v spolupráci s Hochschule Mittweida.

   

  • Zavedenie študijných odborov „Fyzioterapia (Bakalár)“ ako aj bakalárskych študijnych odborov "Ergoterapia, Fyzioterapia, Logopédia: Aplikované terapeutické vedy (Bakalár)" vo forme štúdia pri zamestnaní v sídle Hamburg

   

  • Sťahovanie vzdelávacieho zariadenia pre logopédiu z Darmstadtu do Frankfurtu nad Mohanom

   

  • Inštitucionálna akreditácia Hochschule Fresenius vedeckou radou

  2011

  • Zavedenie inžinierského študijného odboru „Management v zdravotníctve & Ekonómia zdravotníctva“ na Fakulte hospodárstva a médií

   

  • Zavedenie študijného odboru „Fyzioterapia (Bakalár)“ v stredisku Kolín

   

  • Zavedenie študijného odboru „Osteopatia (Bakalár)“ v stredisku Idstein

   

  • Zavedenie bakalárskeho študijného odboru „Priemyselná chémia“ vo forme štúdia pri zamestnaní v Idsteine a Zwickau

   

   

  2012

  • Zavedenie bakalárskeho študijného odboru „Aplikovaná psychológia“ v Mníchove, Kolíne, Hamburgu a Frankfurte

   

  • Zavedenie inžinierských študijných odborov „Sustainable Marketing & Leadership“ a „Obchodná psychológia“ v stredisku Mníchov, Kolín, Hamburg a Idstein

   

  • Zavedenie bakalárskych študijných odborov „Obchodná psychológia“ a „Mediálny a komunikačný management“ vo forme štúdia pri zamestnaní v Mníchove, Kolíne a Hamburgu

   

  • Otvorenie kontaktnej kancelárie v New Yorku na podporu a sprevádzania skupiny študentov, ktorí strávia semester v zahraničí, ako i na vybudovanie transatlantickej siete spolupráce

   

  • Otvorenie Fakulty zdravia v Mníchove, bakalársky študijný odbor „Fyzioterapia“

   

  • Reštrukturalizácia fakúlt a zavedenie „School“ a „Academy“ modelov

   

  • Otvorenie študijného centra Düsseldorf s ponukou bakalárskeho štúdia „Podnikové hospodárstvo“ a „Obchodná psychológia“

   

   

  2013

  • Zlúčenie Hochschule Fresenius a AMD Akademie Mode & Design. Týmto zlúčením vzniká nová Fakulta designu

   

  • Otvorenie študijného centra v Prahe s ponukou bakalárskeho študijného programu "Business Administration" a "Business Psychology" (Business and Psychology School)