Pedagógovia

Vysokoškolský tím

V tejto sekcii nájdete prehľad vedecko-pedagogických zamestnancov ako napr. študijných dekanov, docentov, profesorov a vedeckých spolupracovníkov Vysokej školy Fresenius.