Dekan

 • Engelsleben
  Prof. Dr. rer. pol. Tobias Engelsleben
  Diplom-Kaufmann

  Prof. Dr. Tobias Engelsleben je od roku 2007 dekanom Fakulty ekonomiky a médií na vysokej škole Hochschule Fresenius, od júla 2011 zastupuje fakultu navyše ako viceprezident. Je dekanom pre štúdium v prevádzkovo-ekonomických študijných programoch popri zamestnaní a od roku 2004 pôsobí na vysokej škole (ako prednášajúci), resp. od roku 2005 ako profesor.

  Prof. Dr. Tobias Engelsleben (nar. 1967) vyštudoval na univerzite v Kolíne odbor Obchodná správa so zameraním na podnikové plánovanie a logistiku, prieskum trhu a marketing, ako i ekonomickú psychológiu. Po ukončení štúdia titulom Diplom-Kaufmann (1994) pracoval ako vedecký pracovník na seminári pre podnikové plánovanie a logistiku. V roku 1999 získal titul Dr. rer. pol. (doktor politických vied) (názov dizertačnej práce: Marketing pre poskytovateľov systémov).

  Od roku 1999 do roku 2003 pôsobil (naposledy ako riaditeľ) vo firme Simon-Kucher & Partners zaoberajúcou sa podnikovým poradenstvom. Tam, rovnako tak ako v minulosti, sa zameriaval na projekty a publikácie v oblasti marketingu, stratégie, logistiky a managementu služieb.

  V rokoch 2003 až 2005 bol dekanom pre študijný program Business Administration na škole Provadis School of International Management vo Frankfurte nad Mohanom a zároveň sa ako SZČO zaoberal podnikovým poradenstvom.

 • Vzdelanie
  Získal titul Dr. rer. pol. (doktor politických vied)
  Stredisko: Univerzita v Kolíne
  Štúdium odboru Obchodná správa
  Stredisko: Univerzita v Kolíne
  Kariéra
  Od 2007
  Viceprezident Fakulty ekonomiky a médií
  Spoločnosť: Vysoká škola Hochschule Fresenius
  Stredisko: Kolín
  2005 - 2007
  Dekan pre štúdium odboru Business Administration a Management médií
  Spoločnosť: Vysoká škola Hochschule Fresenius
  Stredisko: Kolín
  2003 - 2005
  Vedúci študijného programu / dekan odboru Business Administration
  Spoločnosť: Vysoká škola Provadis Hochschule
  Stredisko: Frankfurt nad Mohanom
  1999 - 2003
  Riaditeľ
  Spoločnosť: Simon, Kucher und Partners, Strategy & Marketing Consultants GmbH
  Stredisko: Bonn a Boston
  1994 - 1999
  Vedecký pracovník na seminári pre všeobecnú obchodnú správu
  Spoločnosť: Univerzita v Kolíne
  Stredisko: Kolín
  Samostatná zárobková činnosť podnikového poradcu
  Publikácie
  2010

  World-of-Mouth-Marketing im Kommunikationsmix; zdrojová publikácia: M. Bernecker (Hrsg.) „Jahrbuch Marketing 2010/2011“. Köln: johanna Verlag, 2010, spoluautor C. Magnussen

  2004

  Die effektive Gestaltung von geschäftstypenspezifischen CRM-Systemen, spoluautor Sauer, F.

  2002

  Distributionspolitik, zdrojová publikácia: Das große Handbuch der Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

  2002

  Distributionspolitik, zdrojová publikácia: Das große Handbuch der Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

  2002

  Total Quality Management, zdrojová publikácia: Das große Handbuch der Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

  2002

  Supply Chain Management, zdrojová  publikácia: Das große Handbuch der Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

  2002

  Pricing-Chancen für Speditionen, White Paper; spoluautori: von Wichert, G. a Zimmermann, B.

  2001

  B2C-Logistik: Neue Zustellkonzepte – und was die Kunden davon halten, spoluautor: Fichtner, C.

  2001

  KEP-Dienstleister: Verschenkter Profit, White Paper; spoluautor: Fichtner, C.

  2001

  Alternative Zustellkonzepte: Pakete von der Tankstelle, zdrojová publikácia: Logistik heute, č. 9

  2000

  Service-Robotik: Wann wird der Traum vom elektronischen Hausmann Wirklichkeit? zdrojová publikácia: Spektrum der Wissenschaft, spoluautor: Weber, A.

  1999

  Internetshop für Lebensmittel: Lieferservice entscheidet, zdrojová publikácia: Logistik heute

Tím vysokej školy