Dekan

Prof. Dr. rer. pol. Tobias Engelsleben
Diplom-Kaufmann

Prof. Dr. Tobias Engelsleben je od roku 2007 dekanom Fakulty ekonomiky a médií na vysokej škole Hochschule Fresenius, od júla 2011 zastupuje fakultu navyše ako viceprezident. Je dekanom pre štúdium v prevádzkovo-ekonomických študijných programoch popri zamestnaní a od roku 2004 pôsobí na vysokej škole (ako prednášajúci), resp. od roku 2005 ako profesor.

Prof. Dr. Tobias Engelsleben (nar. 1967) vyštudoval na univerzite v Kolíne odbor Obchodná správa so zameraním na podnikové plánovanie a logistiku, prieskum trhu a marketing, ako i ekonomickú psychológiu. Po ukončení štúdia titulom Diplom-Kaufmann (1994) pracoval ako vedecký pracovník na seminári pre podnikové plánovanie a logistiku. V roku 1999 získal titul Dr. rer. pol. (doktor politických vied) (názov dizertačnej práce: Marketing pre poskytovateľov systémov).

Od roku 1999 do roku 2003 pôsobil (naposledy ako riaditeľ) vo firme Simon-Kucher & Partners zaoberajúcou sa podnikovým poradenstvom. Tam, rovnako tak ako v minulosti, sa zameriaval na projekty a publikácie v oblasti marketingu, stratégie, logistiky a managementu služieb.

V rokoch 2003 až 2005 bol dekanom pre študijný program Business Administration na škole Provadis School of International Management vo Frankfurte nad Mohanom a zároveň sa ako SZČO zaoberal podnikovým poradenstvom.

Vzdelanie
Získal titul Dr. rer. pol. (doktor politických vied)
Stredisko: Univerzita v Kolíne
Štúdium odboru Obchodná správa
Stredisko: Univerzita v Kolíne
Kariéra
Od 2007
Viceprezident Fakulty ekonomiky a médií
Spoločnosť: Vysoká škola Hochschule Fresenius
Stredisko: Kolín
2005 - 2007
Dekan pre štúdium odboru Business Administration a Management médií
Spoločnosť: Vysoká škola Hochschule Fresenius
Stredisko: Kolín
2003 - 2005
Vedúci študijného programu / dekan odboru Business Administration
Spoločnosť: Vysoká škola Provadis Hochschule
Stredisko: Frankfurt nad Mohanom
1999 - 2003
Riaditeľ
Spoločnosť: Simon, Kucher und Partners, Strategy & Marketing Consultants GmbH
Stredisko: Bonn a Boston
1994 - 1999
Vedecký pracovník na seminári pre všeobecnú obchodnú správu
Spoločnosť: Univerzita v Kolíne
Stredisko: Kolín
Samostatná zárobková činnosť podnikového poradcu
Publikácie
2010

World-of-Mouth-Marketing im Kommunikationsmix; zdrojová publikácia: M. Bernecker (Hrsg.) „Jahrbuch Marketing 2010/2011“. Köln: johanna Verlag, 2010, spoluautor C. Magnussen

2004

Die effektive Gestaltung von geschäftstypenspezifischen CRM-Systemen, spoluautor Sauer, F.

2002

Distributionspolitik, zdrojová publikácia: Das große Handbuch der Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

2002

Distributionspolitik, zdrojová publikácia: Das große Handbuch der Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

2002

Total Quality Management, zdrojová publikácia: Das große Handbuch der Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

2002

Supply Chain Management, zdrojová  publikácia: Das große Handbuch der Strategieinstrumente. Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

2002

Pricing-Chancen für Speditionen, White Paper; spoluautori: von Wichert, G. a Zimmermann, B.

2001

B2C-Logistik: Neue Zustellkonzepte – und was die Kunden davon halten, spoluautor: Fichtner, C.

2001

KEP-Dienstleister: Verschenkter Profit, White Paper; spoluautor: Fichtner, C.

2001

Alternative Zustellkonzepte: Pakete von der Tankstelle, zdrojová publikácia: Logistik heute, č. 9

2000

Service-Robotik: Wann wird der Traum vom elektronischen Hausmann Wirklichkeit? zdrojová publikácia: Spektrum der Wissenschaft, spoluautor: Weber, A.

1999

Internetshop für Lebensmittel: Lieferservice entscheidet, zdrojová publikácia: Logistik heute

Tím vysokej školy