Pracovné ponuky

Hochschule Fresenius ako zamestnávateľ

Podporovať a motivovať

Ako inovatívna vysoká škola so 165-ročnou vzdelávacou tradíciou ponúkame angažovaným profesorom, docentom, vedeckým pracovníkom a ďalším budúcim kolegom mnohé perspektívy. U nás budete mať na starosti rozmanité činnosti v interdisciplinárnych tímoch a dostanete šancu obohatiť projekty Vašimi vlastnými nápadmi. Vďaka dobrej povesti našej školy a našej prakticky orientovanej výučbe naviažete mnohé kontakty s médiami a ekonomickými subjektami. Naviac budete mať individuálne možnosti rozvoja.

Osobný rozvoj

Hochschule Fresenius vyučuje s najnovšími didaktickými poznatkami a kladie veľký dôraz na ďalší rozvoj jej pracovníkov. Každý rok sa konajú rozhovory s pracovníkmi alebo evaluácia kompetencií nadriadenými. K tomu patria tiež individuálne ponuky ďalšieho vzdelávania ako aj sústavné rozširovanie znalostí našich vedúcich pracovníkov.

Rovnováha medzi pracovným a osobným životom

U nás nájdete nielen lákavé kariérne perspektívy, ale aj vyvážený vzťah medzi zamestnaním a voľným časom. Hochschule Fresenius Vám ponúka atraktívne pracovné podmienky a skutočne proaktívnu a pozitívnu pracovnú atmosféru. K tomu budete profitovať z mnohých výhod ako je regulovaná pracovná doba alebo preplácanie nadčasov.

Buďte súčasťou úspešnej a rýchlo sa rozvíjajúcej vysokej školy, ktorá sa vyznačuje obzvlášť aktívnym prístupom ("Hands-On-mentalita").

Nepretržite hľadáme nových profesorov, docentov a pracovníkov na rôzne pozície. Uchádzajte sa o príslušné vypísané pracovné pozície alebo nás oslovte aj z vlastnej iniciatívy. Tešíme sa na Vašu žiadosť!

Aktuálne pracovné ponuky na vysokej škole: