Vzťahy a medzinárodná spolupráca

spolupráca s firmami & štúdium v zahraničí

Možnosť kooperácie s veľkými firmami, získanie zahraničných skúseností a vzdelania. To sú najväčšie výhody štúdia na Hochschule Fresenius. Prostredníctvom našej školy sa dostanete do medzinárodných firiem, počas výmen študentov alebo zahraničných stáží získate jedinečné skúsenosti a prax. Zakladáme si na budovaní silných medzinárodných vzťahov, takže štúdium u nás rozhodne nie je obmedzené štátnymi hranicami. Vysoká škola Hochschule Fresenius je súčasťou medzinárodnej siete škôl, vedeckých inštitútov a firiem, do ktorej otvoríme dvere aj Vám. 

 

 

Existujúce zahraničné vzťahy vysokej školy Hochschule Fresenius Vám prinesú mnoho výhod: spolupracujúce firmy a inštitúcie doma i v zahraničí sú našimi partnermi pri tvorbe študijných programov, ktoré sú zamerané na prax, orientujú sa na trh práce a ponúkajú skutočnú medzinárodnú perspektívu. Aby ste mohli získavať skúsenosti v zahraničí a využiť tak rôznorodé príležitosti, vysoká škola Hochschule Fresenius Vám v rámci prípravy ponúka jazykové kurzy. Zaujímavé a cenné kontakty môžete tiež nadviazať prostredníctvom Študentskej rady a siete absolventov vysokej školy Hochschule Fresenius (Alumni network), ktoré Vám pomôžu počas štúdia na našej škole i po ňom.

 

 

ALUMNI NETWORK

Aké výhody Vám ponúka členstvo v Alumni network?

Kooperace

Prečítajte si viac o našich partneroch.

Zahraničie

Na zahraničných pobytoch získate cenné skúsenosti.

Študentská rada (AStA)

Na Vaše otázky odpovie AStA.