ALUMNI NETWORK

OSTAŤ V KONTAKTE

Profitujte z výhod siete našej školy! Čo Vás ako člena čaká? Pozvania na exkluzívne workshopy a ponuky ďalšieho vzdelávania v rámci Alumni, Network-Events, pravidelné Alumni-stretnutia, výmena skúseností, kontakty s obchodnými partnermi a mnoho ďalšieho.

ALUMNI NETWORK je sieť našich absolventov, aktuálnych študentov, učiteľov, zamestnancov a partnerov vysokej školy Hochschule Fresenius. Slúži na výmenu skúseností a nápadov a na uľahčenie procesu vzdelávania či profesijného života.

Sieť absolventov bola založená koncom roku 2010 Ludwigom Freseniom, čestným predsedom vysokej školy, a podporuje a ponúka veľké množstvo cenných kontaktov po celom svete.

Angažmá

Budeme potešení, ak sa budete v sieti ALUMNI NETWORK angažovať.

Workshops & Events

Členovia budú pozývaní na zaujímavé akcie.

Ponuka pre členov

Všetci členovia majú možnosť využívať výhody členstva v sieti absolventov.

Kontakt

Tu môžete zastihnúť ALUMNI NETWORK Team.