KOOPERÁCIE

Výučba na vysokej škole Hochschule Fresenius nie je postavená výlučne na teórii, ale je orientovaná predovšetkým na prax. Z tohto dôvodu Hochschule Fresenius úzko spolupracuje s firmami a inštitúciami z ekonomickej sféry. Rôzne akcie, akými sú Dni otvorených dverí, firemné prezentácie, workshopy a Dni kariéry tak prinášajú kvalitnú výmenu skúseností medzi odborníkmi z praxe a študentmi.

Aby Hochschule Fresenius pomohla študentom pri hľadaní stáží a trvalej pracovnej pozície, neustále buduje a udržuje spoluprácu s renomovanými partnerskými spoločnosťami. Behom štúdia je možné v týchto partnerských spoločnostiach pracovať, získať cenné skúsenosti a praktické zručnosti a po skončení štúdia sa jednoducho uchádzať o pracovnú pozíciu.

Títo naši partneri sa zapájajú do spolupráce v mimoriadnom rozsahu a týmto spôsobom zabezpečujú podporu vzdelávacích aktivít.

COGNOS AG

COGNOS AG je jednou z najväčších súkromných nezávislých vzdelávacích skupín v Nemecku. Spoločnosti v portfófiu COGNOS AG ponúkajú vysokoškolské vzdelávanie, odborné stredoškolské vzdelávanie, rovnako ako doškoľovanie a ďalšie vzdelávanie. Najdôležitejšími zo vzdelávacích ponúk sú tématické okruhy v oblasti zdravotníctva a ekonómie / managementu. 

Našim cieľom je významnou mierou prispievať k osobnému úspechu našich zákazníkov - žiakov, študentov a zamestnancov. Tento cieľ dosahujeme prostredníctvom overenej kvality našej ponuky a systematickým rozvojom nových produktov, ktoré sú prispôsobené aktuálnym a budúcim požiadavkám a budúcim požiadavkám pracovného trhu.

S ponukou jednotlivých spoločností by chcel COGNOS AG sprevádzať svojich zákazníkov ich životným povolaním. Pre naše vzdelávacie aktivity v celej Európe je rozhodujúci rozvoj nových metód vzdelávania.

Spoločníci COGNOS AG stoja za tradíciou a podnikateľskou zodpovednosťou v súkromnom sektore ekonomického vzdelávania. Hlavní spoločníci COGNOS AG sú Ludwig Fresenius a Dr. Arend Oetker.

To top

FRESENIUS UMWELTTECHNIK GmbH

Spoločnosť Fresenius Umwelttechnik GmbH bola založená ako jedna z divízií laboratórií firmy Fresenius, ktorá sa stala jednou z vedúcich spoločností  v chemickej a biologickej oblasti, v odbore fyzikálnych analýz a poradenstva v Nemecku. Vzhľadom k čoraz náročnejším požiadavkám trhu, sektor environmentálnych technológií bol v roku 1992 oddelený od Fresenius Group a stal sa nezávislým.

Počas viac ako 20-tich rokov sa spoločnosť Fresenius Umwelttechnik GmbH zaoberá výrobou analyzátorov plynu pre priemyselnú, chemickú a bio energiu. Spoločnosť je tiež aktívna v mnohých oblastiach procesných technológií, environmentálnych technológií a bezpečnosti, vyvíja a vyrába malé série výrobkov, poskytuje meranie emisií.

To top

SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA

Spoločnosť Schwartau so sídlom v Nemecku sa so svojou dlhoročnou tradíciou od roku 1899 venuje produkcii džemov, marmelád, cereálnych a ovocných tyčiniek, polev na zákusky, chladených ovocných špecialít a sirupov. Spoločnosť Schwartau pôsobí na Nemeckom trhu, pod firmou Hero Czech s.r.o. i v Českej republike a vyváža svoje výrobky do zahraničných krajín. Spoločnosť Schwartauer Werke GmbH & Co. KgaA patrí pod skupinu HERO AG, ktorej šéfom a majiteľom je známy Dr. Arend Oetker.

To top

VODAFONE GROUP PLC

Vodafone je jednou z najväčších svetových telekomunikačných spoločností, ktoré poskytujú širokú škálu služieb vrátane hlasovej služby, zasielanie správ, dát a fixného internetu. O vyše 449 miliónov zákazníkov sa stará približne 97.000 zamestnancov 24 národností. Spoločnosť Vodafone je rozšírená viac ako 70-tich krajinách v geografických regiónoch - Európe a Afrike, na Strednom východe v Ázii a Tichomorí.

To top

AIRA GROUP

Aira Group pôsobí na českom trhu od roku 1994 ako špecialista na podporu a prevádzku informačných systémov. Od roku 1999 naviac rozšírili služby o ich analýzu a vývoj. Tým Aira Group ponúka kompletné portfólio služieb v oblasti outsourcingu IT, tvorby webových aplikácií i on-line marketingu. Prioritou je priame a priateľské jednanie, kvalitné služby a efektívne využitie času a peňazí klientov.

To top

GAUDEAMUS

Gaudeamus je veľtrh Európskeho pomaturitného a celoživotného vzdelávania. Vítaní sú všetci záujemcovia o ďalšie štúdium po maturite a celoživotné vzdelávanie. Na veľtrhu Gaudeamus sa predstavujú renomované české a zahraničné univerzity, vysoké, vyššie odborné a jazykové školy. Návšteva veľtrhu je odporúčaná všetkým študentom III. a IV. ročníka stredných škôl a všetkým záujemcom o celoživotné vzdelávanie. 

To top