International Services


Zabezpečíme Vám štúdium i prax v zahraničí

Byť svetu otvorený a flexibilný, zbierať medzikultúrne skúsenosti,zlepšiť si jazykové znalosti a k tomu nadväzovať medzinárodné kontakty! Pobyty v zahraničí Vám umožňujú dosahovať kľúčové kvalifikácie a zhodnotiť Váš životopis medzinárodnými skúsenosťami. keďže pobyty v zahraničí podporujú nezávislosť a vyžadujú flexibilitu, ktoré sú veľmi žiadané v pracovnom živote.

"Svet je jedna kniha. Kto necestuje, číta len jednu stranu.  (Aurelius Augustinus 354-430)"

 

Keď sa naši študenti vracajú z pobytov v zahraničí, pravidelne zisťujeme, že sa zmenili, a to v pozitívnom zmysle. To nás vždy motivuje opäť pracovať na budovaní našej medzinárodnej siete, ktorú systematicky rozširujeme už od roku 1993. Naše nadšenie pre spoluprácu s firmami, výskumnými ústavmi, klinikami a vysokými školami má podnietiť záujem i u našich študentov. Práve široké možnosti zahraničnej skúsenosti sú dôvodom, ktorý v Hochschule Fresenius drží už pracujúcich zamestnancov, ktorí sa vo svojej kariére chcú posunúť vyššie.

Prečo je pre nás medzinárodnosť taká dôležitá?

  • Pobyt v zahraničí v trvaní tri a viac mesiacov, čo je v rámci programu ERASMUS minimálne časové obdobie, je skutočná "dépaysement" skúsenosť – odhaľuje študentom odlišnú kultúru a jazyk, rozširuje obzory a podporuje personálny rozvoj.

  • Obdobie strávené v zahraničí prispieva zásadne k profilovaniu našich absolventiek a absolventov na pracovnom trhu. Je to dôležitá súčasť pre každú žiadosť o pracovné miesto – "an asset for employability".

  • Študijné odbory, ktoré ponúkame sa vyznačujú skôr medzinárodnou než len národnou kultúrnou orientáciou. Študenti neskôr v kariére profitujú z toho, že sa cítia pohodlne v medzinárodnom kultúrnom prostredí a disponujú vhodnými jazykovými znalosťami.  

Podporujeme Vás pri výbere Vašich osobných pobytov v zahraničí, ktoré rozširujú Vaše pracovné vyhliadky a Vaše obzory. Zaujímate sa o účasť na niektorom vysokoškolskom programe alebo by ste chceli samostatne organizovať zahraničné pobyty? Oslovte nás a spoločne pre Vás nájdeme dokonalé riešenie.

Ďalšie informácie o jednotlivých programoch nájdete na nasledujúcich stránkach. Na Vaše otázky Vám radi odpovieme.

Ansprechpartnerin

International Services

2356
Kerstin Gerressen
Telefón
+49 221-97 31 99 771
E-mail
kerstin.gerressen[at]hs-fresenius.de
2356viac
Tím vysokej školy