Semester v zahraničí

Semester v zahraničí - skúsenosť na nezaplatenie

V priebehu Vášho štúdia môžete stráviť semester v zahraničí bez akýchkoľvek problémov! Aktuálne ponúkame naše integrované zahraničné študijné pobyty v Idsteine/Frankfurte, Mníchove a v New Yorku.

Okrem toho pred Vami stojí otvorený celý svet v rámci individuálneho, samostatne zorganizovaného zahraničného pobytu. Samozrejme Vám pri organizácií Vášho zahraničného pobytu poskytneme našu pomoc a maximálnu podporu!

Integrovaný semester v zahraničí

Na Hochschule Fresenius máte možnosť v priebehu riadneho štúdia absolvovať jeden semester (eventuálne cca. 3 týždne v New Yorku) v jednej z troch metropol a tým získať už behom bakalárskeho štúdia cenné medzinárodné skúsenosti. V našich lokalitách v Idstein-e/Frankfurte a Mníchove na VŠ Hochschule Fresenius sa zúčastníte prednášok v trvaní troch mesiacov a pritom môžete tráviť voľný čas podľa Vašich predstáv – napríklad absolvovať prax v zahraničí, cestovať či venovať sa Vašim vlastným záujmom. 

V rámci voľby modulov vo štvrtom semestri daného programu sa máte možnosť rozhodnúť pre semester v zahraničí (sídlo v Idstein-e/Frankfurte a v Mníchove). V New Yorku pre Vás organizujeme na renomovanej partnerskej vysokej škole špeciálny trojtýždenný modul podľa Vášho hlavného zamerania.

Kde všade môžete vďaka nám študovať?

Mníchov s modulom Controlling, Marketing Management a personálna psychológia na Hochschule Fresenius.

 

New York s modulom Marketing Management a personálna psychológia na Univerzite v Berkeley a na Pace university.

 

Idstein/Frankfurt s modulom Controlling, Marketing Management a personálna psychológia na Hochschule Fresenius.

Aké výhody Vám prinesie štúdium v zahraničí:

  • Uznanie všetkých úspešne vykonaných zahraničných študijných výsledkov
  • Žiadna strata štúdijnej doby - zahraničné štúdium je súčasťou osnov
  • Možnosť získania Doložky o medzinárodnom štúdiu k bakalárskemu diplomu, ktorá potvrdzuje Vaše zahraničné pobyty a znalosti cudzích jazykov
  • Podpora od VŠ Hochschule Fresenius napr. prostredníctvom partnerských vysokých škôl – od momentu podania žiadosti o zahraničný pobyt až do okamihu Vášho návratu
  • Culture Days pred začiatkom prednášok – ku vzájomnému zoznámeniu, prieskumu mesta a partnerských vysokých škôl
  • Komprimovaná doba trvania prednášky: Voľné využitie času do začiatku ďalšieho semestra v Prahe

Účasť ako aj absolvovanie semestra v zahraničí sú viazané na ďalšie predpoklady a prijímací test. Okrem toho nie sú náklady na pobyt v zahraničí zahrnuté v bežných poplatkoch za štúdium.

Štúdium v zahraničí umožníme všetkým našim študentom - svoje znalosti a skúsenosti si vďaka pracovnej stáži a štúdiu v zahraničí môžu prehĺbiť junior manažéri, ale aj matky na materskej dovolenke či mladí študenti po strednej škole.

International Services

2356
Kerstin Gerressen
Telefón
+49 221-97 31 99 771
E-mail
kerstin.gerressen[at]hs-fresenius.de
2356viac
Tím vysokej školy