Stáže

Prehĺbte svoje znalosti prostredníctvom stáže vo firme!

Vďaka stážam môžete prehĺbiť Vaše už získané vedomosti na Hochschule Fresenius a overiť si ich v praxi. Týmto si vyskúšate pôsobenie podnikových funkcií a pracovného procesu na vlastnej koži v niektorej firme z našej siete spolupracujúcich partnerov.

Absolvovanie stáže v Nemecku Vám umožní osvojiť si medzikultúrne znalosti, zlepšiť Vašu spoločenskú komunikáciu a nemecký jazyk a v neposlednom rade získať cenné pracovné skúsenosti. Poznávať cudziu krajinu vyžaduje na jednej strane vysokú mieru flexibility a na druhej strane Vám ponúka vynikajúce predpoklady pri Vašom budúcom nástupe do zamestnania. 

V zahraničí sa vyskytujú ako platené, tak i bezplatné stáže, pričom praktikant obvykle hradí cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie.

Pre posilnenie Vašej konkurencieschopnosti vo Vašom budúcom alebo súčasnom zamestnaní budete mať plnú podporu našej vysokej školy. Získavanie praxe vo firme z našej veľkej spolupracujúcej siete je unikátna príležitosť, ktorú klasické slovenské vysoké školy často neponúkajú. Využite možnosť počas Vášho štúdia nahliadnuť do fungovania firmy a pracujte aktívne na Vašej budúcnosti.

Pre koho sa hodia stáže vo firmách?

Pre každého nášho študenta! Stáže vo firmách ocenia nielen študenti po maturite, ktorí sa ešte len chystajú na profesijný život. Táto skúsenosť je vhodná aj pre pracujúcich, ktorí si chcú zlepšiť kvalifikáciu a potom jednoduchšie získať lepšiu prácu. Celé štúdium na Hochschule Fresenius v Banskej Bystrici je koncipované tak, aby práve aj pracujúci ľudia boli schopní absolvovať všetky prednášky.